top of page

גדיר האני

קודם כל שאני ארגיש בבית, שאני אהיה שווה בין שווים כאזרחית, אני רוצה לצמצם את הפילוג והשיסוע בחברה הישראלית בין האנשים מעמדות פוליטיות, השקפות עולם וחברות שונות. שהדמוקרטית תקדם את הדברים שמפלגות אחרות לא מצליחות לקדם מתוך אמונה ששיח והידברות ולמצוא את המשותף הם הדרך שלנו לחיות כאן יחד. ביטול חוק הלאום, הכרה בכפרים הלא מוכרים בנגב, מאבק בשחיתות השלטונית ובטייקונים ושיהיה כאן טוב לכולנו. מאבק באלימות בחברה הערבית, מאבק באלימות כלפי נשים ובאלימות המשטרתית. אני רוצה שהדמוקרטית תהיה בית לאנשים שאין להם למי להצביע במיוחד בחברה הערבית, כי נמאס להם להיות באופוזיציה כי מרגישים שהשינוי לא קורה. יהיה לנו הרבה מה לעשות ולתקן ואת זה נעשה בדרך הדמוקרטית מתוך החזון והתקנון שלנו.
גדיר האני
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
ילידת עכו עובדת בנגב בתחום התיירות, קשרי קהילה והעצמת נשים, פעילה במספר ארגונים למען שלום וחיים משותפים. תנועת נשים עושות שלום תנועה, תנועת עומדים ביחד, פעילה למען תושבות ותושבי הכפרים הבלתי מוכרים, אמהות על המשמר, תנועת קול אחר, היוזמה הבין דתית בנגב, קהילת הגר, חברת עמותת מען - פורום נשים ערביות בנגב אשר עוסק בפעילות למען נשים ערביות בנגב כמו מאבק באלימות נגד נשים, פוליגמיה, ב-2018 זכיתי בפרס סמי מיכאל ,והייתי בין 50 הגיבורות והגיבורים מבין הפעילות והפעילים החברתיים של ידיעות אחרונות, 2020 פרס תקווה ישראלית. אני גם חברת צוות היגוי של 1325 של עמותת איתך מעכי, עמיתה בתוכנית לקידום חזון בינדתי לשלום המפגישה בין מוסלמים ליהודים מהציונות הדתית. עם אישור חוק הלאום יזמתי רעיון להחלפת השם בשפה הערבית או הוספת השם בשפה הערבית ליד השפה המקורית ברשת וקיבלתי היענות רבה מהארץ ומהעולם. כתבתי מאמרים ב"הזירה" של עיתון הארץ, בשנת 2020 נבחרתי ע"י ידיעות הנגב- מבין עשרים המשפיעות והמשפיעים בנגב ב-20 השנים האחרונות. ובשנת 2021 נבחרתי ע"י התא הפמיניסטי ואגודת הסטודנטים בבן גוריון כאחת מתוך 10 המשפיעות
חוץ מזה
קישורים
bottom of page