top of page

סוהייב איזחימאן

אני מעוניין לקדם את עקרונות השיוויון, החירות והערבות ההדדית בין כל חלקי החברה, ובהתאם לרוח והעקרונות המנחים של המפלגה הדמוקרטית.
אישית, ומתוך הניסיון המקצועי והפוליטי שלי - אשמח לקדם יחד עם החברים והחברות:
1. חיזוק המעורבות האזרחית בירושלים - ממזרח ומערב - בהליכים הפוליטיים והחברתיים השונים המתרחשים לנגד עיניינו. כלומר, לעודד מעורבות קהילתית וחברתית.
2. להמשיך בחיזוק ההצבעה בקרב הפלסטינים ברחבי ירושלים ובנגב.
3. לקדם יוזמות קהילתיות מקומיות בירושלים למען קשישים, אוכלוסיות בסיכון, נוער בסיכון, חד הוריות וכל מי שקולו אינו נשמע.
4. לחזק ולקדם שיוויון בתחומי התשתיות והנגישות לבריאות ולשירותים האזרחיים בעיר.
5. לפעול לקידום שיח מקרב של שותפות ושלום בין המגזרים השונים בירושלים.
סוהייב איזחימאן
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
סוהייב איזיחימאן, בן 40, תושב ירושלים, אבא לשלושה ילדים ובן זוגה של דליה. בעל ומנהל חברה לשיווק ומתן כשרות למפעלי מזון פלסטיניים בגדה המערבית.
יועץ לוועדה הפלסטינית ברמאללה לתקשורת וליחסים עם החברה הישראלית. משתתף קבוע ומעורב פעיל בכנסים של הארגונים האזרחיים השונים למען קידום שותפות ישראלית-פלסטינית, בהם תנועת נשים עושות שלום, עומדים ביחד, זזים ועוד. פעיל מקומי להעצמת ההצבעה וההשתתפות הפוליטית בחברה הערבית - במיוחד בנגב ובכפרים הלא מוכרים.
משחק טניס בשעות הפנאי ומנצל כל הזדמנות אפשרית לצפות בשקיעה מול הים.
מאמין בשותפות ומקיים אותה בבית. יש לנו בית מעורב (אשתי יהודייה) והילדים שלנו מדברים את שתי השפות כולל אנגלית ורוסית. שואף לעתיד טוב לילדים ולנכדים העתידיים ומכאן הרצון להמשיך לפעול ולקחת אחריות על מה שקורה במדינה.
חוץ מזה
קישורים
bottom of page