top of page

הגשת מועמדות  לבחירות למזכירות

 

מועדי הבחירות: 

4 למאי  - סגירת ההרשמה למועמדות
6 למאי - סגירת רשימת המועמדים הרשמיים (מועד אחרון לתמיכה) 

9 למאי - סגירת ספר הבוחרים 
11 למאי - בחירות למזכירות
 

אנו שמחים שבחרת להצטרף אלינו ולהגיש מועמדות למזכירות המפלגה. בהצלחה! 

כמה דברים לפני שמתחילים:

  • עם‌ ‌שליחת‌ ‌הטופס‌ ‌זה‌ ‌בקשתך‌ ‌תועבר‌ ‌לאישור‌ ‌ועדת‌ ‌הבחירות

  • אם‌ ‌עדיין‌ ‌לא‌ ‌התפקדת‌ ‌-‌ ‌זה‌ ‌הזמן‌ ‌לעשות‌ ‌זאת‌ כאן

  • מרגע‌ ‌אישור‌ ‌הבקשה‌ ‌מועמדותך‌ ‌תוצג‌ ‌באתר‌ ‌'הדמוקרטית'

  • על כל מועמד.ת לקרוא, לאשר ולחתום על טופס זה

  • ע"פ התקנון, מספר‌ ‌התומכים‌ ‌הדרוש‌ ‌להפוך‌ ‌למועמד‌ ‌רשמי‌ ‌הוא 20.

  • כל‌ ‌מתפקד‌ ‌יכול‌ ‌לתמוך‌ ‌בעד‌ ‌18‌ ‌מועמדויות‌ ‌לבחירות‌ ‌אלו 

רק עוד רגע...

bottom of page