top of page
לסייע בהסעות ביום הבחירות
אני מוכן.ה (אפשר לבחור יותר מאחד)
אני אהיה זמין.ה (אפשר לבחור יותר מאחד)
אני מחוסן

אתם.ן לא חייבים למלא, אבל אנחנו צריכים לדעת למקרה שמי שזקוק להסעה נמצא בקבוצת סיכון ואינו מחוסן. רבים ממי שלא יוצאים להצביע אינם יוצאים משום שהם חוששים לבריאותם

אני חבר.ה בדמוקרטית

תודה! ניצור איתך קשר בקרוב

bottom of page