top of page

מועדי הבחירות: 

4 למאי  - סגירת ההרשמה למועמדות
6 למאי - סגירת רשימת המועמדים הרשמיים (מועד אחרון לתמיכה) 

9 למאי - סגירת ספר הבוחרים 
11 למאי - בחירות למזכירות, בין השעות 9:00-17:00 - להצבעה 

 
 

 על מנת לתמוך במועמד.ת, עליך להיות מחובר.ת לאתר. להתחברות

Color_Strip.png

מועמדים לבחירות למזכירות

 אורי אפנצלר ירדני

אורי אפנצלר ירדני

46

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
אודי אביטל

אודי אביטל

50

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
גדיר האני

גדיר האני

50

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
ירון סיון

ירון סיון

50

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
סוהייב איזחימאן

סוהייב איזחימאן

50

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
עפרה ליבוביץ גולדברג

עפרה ליבוביץ גולדברג

50

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
אבי אסייה ילאו

אבי אסייה ילאו

50

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
אורלי רפמן

אורלי רפמן

50

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
דרור זוהר

דרור זוהר

50

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
מוחמד יונס

מוחמד יונס

42

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
סיגל קוק אביבי

סיגל קוק אביבי

50

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
רון לנדאו

רון לנדאו

46

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
אבי עופר

אבי עופר

50

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
אלי אקסלרוד

אלי אקסלרוד

30

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
יעלה לבנת רענן

יעלה לבנת רענן

50

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
מעין אמרן

מעין אמרן

50

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
עיאד נסאר

עיאד נסאר

35

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
תמר יבין

תמר יבין

50

תומכים

תגית-מועמד-רשמי.png
טוען...
bottom of page