top of page

אורן לם

בהמשך לתקציר:
1. אני מחייב הפרדה מוחלטת של דת ומדינה ופתרון הסכסוך הפלשתינאי - ישראלי באמצעות בניית קונפדרציה או לחילופין שתי מדינות ריבוניות נפרדות וזאת לאחר משאל עם בישראל ובפלשתין.
2. זכויות האזרח וחובותיו יהיו ללא אפלייה כלשהי לכלל אזרחי המדינה. העדפות במישור הפרטי (העדפות מיניות כמו העדפת סוגי גלידה) הן עניינו של הפרט ולא של המדינה ואין להפלות איש על רקע העדפות השייכות למישור הפרטי.
3. סיוע תקציבי לגופים ומוסדות דתיים ינתנו בהתאם למספר החברים בגוף (חברים הם רק מי ששילמו דמי חבר שנתיים וכפי שייקבע בחוק). סיוע מתקציב המדינה לא יעלה על כפל הסכום שנאסף מחברי האגודה.
4. פליטים ומהגרי עבודה יהיו זכאים לכל התנאים הסוציאליים שיונהגו לאזרחים ויפתח מסלול אישור אזרחות ללא הבדל גזע, דת או מין בהתאם לכללי התאזרחות שייקבעו.
5. תונהג מערכת חינוך שיוויונית אחת המחייבת לימודי ליבה כפי שהללו יקבעו. חינוך פרטי דתי או אחר יתאפשר רק במסגרות שמחוץ למערכת החינוך הן מבחינת שעות הלימודים והן מבחינת תיקצוב.
6. תקציב הבטחון יקוצץ באופן דראסטי וכך גם היקף הגיוס. למי של ילך לשרות צבאי יוצע שירות לאומי ביעדים שיוכרו כתרומה לחברה.
7. הרחבה מאסיבית של תחבורה ציבורית כולל שבתות וחגים וצמצום השימוש ברכב פרטי.
8. השקעה תקציבית גדולה מאוד למלחמה במשבר האקלים, מניעת זיהום אויר, קרקע ומים.
אורן לם
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
יליד ישראל. אלמן. אב לשלשה. חי בחיפה. גימלאי מאוניברסיטת חיפה. בעל קליניקה פרטית.
חוץ מזה
קישורים
bottom of page