top of page

אבי עופר

לנו א.נשי מחאת 2020 יש חזון של עולם חדש וטוב יותר, ואנו נקים אותו!
נביא מהפיכה: דמוקרטיה הומניסטית וסולידרית על בסיס שוויון ערך אנושי.
חזון
אבי עופר
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
ארכיאולוג מקראי ואיש הייטק, בעבר מראשי תנועת השלום. שבת רעב למען הסדר מדיני. מועמד לפרס נובל לשלום על הגנת מבקשי מקלט וקליטתם בקיבוצים. פעיל נגד גירוש ילדים.
במחאת 2020 מראשיתה עם הדגלים השחורים, מקים קבוצת הנחושים למצור על בלפור, שותף במחאות הצעירות. מקים מערך הדיווחים וצוות העו"ד בהפגנות, שותף במערכים התומכים. ממובילי צוות דרישות המחאה. ממקימי ברית מחאה ערבית-יהודית. ממייסדי דור ההמשך של הפלמ"ח ומחאת משורייני שער הגיא, רס"ן במיל' (גולני). חבר קיבוץ מענית, עם רעייתו שלומית וילדיהם סתיו ותמוז.
חוץ מזה
אז אני אבי ע (ד"ר אבי עופר), פעיל שלום ומחאה, וקצת ארחיב:
אני אוהב את הארץ הזו וכבר הרבה שנים נאבק על דמותה; הדמוקרטית היא המסגרת הטובה ביותר שהייתה לי בחיי לשם כך.
הייתי מראשי תנועת השלום בשנות השמונים. שבתתי רעב פעמיים למען הסדר מדיני. הייתי מועמד לפרס נובל לשלום על המאבק המוצלח נגד גירוש מבקשות המקלט האפריקאיות, ובעיקר קליטתן בקיבוצים; פעלתי למניעת גירוש הילדים הפיליפינים וחסרי המעמד, והסתרת משפחותיהם.
אני כאמור פעיל במחאת 2020 מראשיתה בשיירת הדגלים השחורים הראשונה (הייתי המאסף, ואז עברתי לראש הטור). הקמתי את קבוצת הנחושים למצור על בלפור, ואני שותף במחאות הצעירות מראשיתן בחודש יולי. הקמתי את מערך דיווחי אלימות המשטרה והמעצרים, את צוות עורכות הדין להגנת המפגינות, והייתי שותף להקמת המערכים התומכים במי שנעצרו. אני ממובילי צוות ניסוח דרישות המחאה בעקבות דיונים רבים שהתקיימו מאז יולי 2020, וממקימי ברית המחאה הערבית-יהודית המקיימת שיירות מחאה ותקווה ברחבי הארץ.
הייתי ממייסדי דור ההמשך של הפלמ"ח ובהמשך לכך אני מוביל את מחאת משורייני שער הגיא – אולי ראיתם אותי שם בשיירות, שר את שיר הפלמ"ח במגאפון – רס"ן במילואים יוצא גולני. חבר קיבוץ מענית, עם רעייתי שלומית וילדינו סתיו ותמוז, שכל זה הוא בשבילם.
הדבר הראשון שאנחנו נתקן הוא הדמוקרטיה הישראלית, במובן העמוק של המילה: לא עריצות הרוב, אלא כבוד האדם וחירותו, שוויון, ערבות הדדית. יש לנו רשימה ארוכה של דרישות המחאה; מתפקדות ומתפקדי הדמוקרטית יצביעו על סדר העדיפויות, ואם אבחר – וגם אם לא :-) – אפעל לפיו.
יש לנו פוטנציאל של 15 מנדטים ויותר, כפי שראינו בסקר קמיל פוקס עם הקמת המפלגה, אבל לשם כך עלינו לפרוץ לתודעה הציבורית והזמן קצר בבחירות אלה. אני מחויב לכך שלקראת הגשת הרשימות נבצע את מירב החיבורים האפשריים למיצוי כוחנו, ובשום שלב לא נאפשר מצב בו בגללנו יאבדו קולות. אבל גם לא יהיה צורך בכך. התפקדו לדמוקרטית! הצביעו!
ובעצם, איך שכחתי: צולל ותיק, ומנהל בעשורים האחרונים את פורום הצלילה וקבוצת הצלילה הגדולים בארץ...


תמכו בי כאן: https://forms.gle/3EEcAnJGoD9MbaYc7
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page