top of page

אילון זר

מדינתנו הצעירה והבועטת, ההישגית והמטריפה, צריכה להתבגר. מנהיגות חדשה וגמישה תייצר תהליכי עומק, תבחן את שהתקבע ותצא מגדרה למען הפרט והחברה.
חזון
אילון זר
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
אני רואה פה עתיד של מדינה מלאת עסקים קטנים, איכותיים ומוצלחים ששמחים בחלקם, משמרים מסורת, צבעים וטעמים לדורות רבים. אני חולם על שכונות, ערים, יישובים שמשתלבים בנוף, שנותנים כבוד לסביבתן ושיתוף הפעולה בין תשביהן למוסדותיהן גדול ומעשיר. אני רואה פה מדינה שמכבדת את תושביה ושכניה. אני רואה פה שלטון נטול אגו, אנשי ציבור שיודעים לחרוג מדרכם ולצאת מגדרם למען המיעוט והרב כאחד. אני רואה פה מדינה ששואפת להשתפר, שאינה מפחדת מביקורת כואבת. מדינה שיודעת להעריך את עצמה וגם לעשות את חשבון הנפש הדרוש לה כדי להיות מיטיבה עבור אזרחיה והעולם.
חוץ מזה
אני רואה פה עתיד של מדינה מלאת עסקים קטנים, איכותיים ומוצלחים ששמחים בחלקם, משמרים מסורת, צבעים וטעמים לדורות רבים. אני חולם על שכונות, ערים, יישובים שמשתלבים בנוף, שנותנים כבוד לסביבתן ושיתוף הפעולה בין תשביהן למוסדותיהן גדול ומעשיר. אני רואה פה מדינה שמכבדת את תושביה ושכניה. אני רואה פה שלטון נטול אגו, אנשי ציבור שיודעים לחרוג מדרכם ולצאת מגדרם למען המיעוט והרב כאחד. אני רואה פה מדינה ששואפת להשתפר, שאינה מפחדת מביקורת כואבת. מדינה שיודעת להעריך את עצמה וגם לעשות את חשבון הנפש הדרוש לה כדי להיות מיטיבה עבור אזרחיה והעולם.
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page