top of page

איריס מימון

הגנה על בעלי חיים וחינוך לערכי הדמוקרטיה הם המפתח לחיים טובים יותר על פני כדור הארץ.
חזון
איריס מימון
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
מחוייבת להגן על בעלי חיים ועל איכות הסביבה. יש לקדם חקיקה בנושאים של בטחון אישי לנשים מאויימות ולמען מוגנות של ילדים החשופים לאלימות במשפחה. שואפת לפעול למען מדינת רווחה שתקדם קבוצות מוחלשות ושקופות בחברה, ולא רק את מי שיש ביכולתו לשלוח לוביסטים למסדרונות הכנסת. מאמינה שניתן לחיות בשלום עם שכננו ולקיים שיווין מלא לכל האזרחיות. קידום עסקים קטנים ויוזמות של קהילות הוא חיוני למען חיים טובים יותר. יש צורך ברפורמה בחינוך כדי לבנות בסיס איתן גם לחיים בחברה דמוקרטית
חוץ מזה
החזון שלי בנוי על קהילות שפועלות יחד למען הסביבה בה אנו חיים. החזון שלי שכל אדם יוכל להתפרנס בכבוד במדינה. החזון שלי שכל תלמיד.ה י.תלך בשמחה לבית הספר וי.תדע שיש לה.לו מבוגר.ת אחד.ת שמאמין.ה בה. שיש מי שרואה אותם במערכת החינוך ושיש להם עתיד.
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page