top of page

איתי יצחקי

אני מאד שמח שצמחה מפלגה מתוך המחאה כי כשאני מסתכל סביב אני לא מוצא מישהו שיילחם כמונו על טוהר המידות, על הערכים, ישרת את האזרחים ולא האזרחים אותו.
אני רוצה לראות חברי כנסת וממשלה שקמים בבוקר ושואלים את עצמם שאלה אחת : איך אני עושה טוב לאזרחים שלי ולעולם ? נמאס מהעסקנים שבאים כדי לשדוד את הקופה.
נמאס לראות ראש ממשלה מואשם בפלילים. זה לא נתפס.
הגיע הזמן שכהונת ראש ממשלה תוגבל לארבע שנים בלבד, שראש ממשלה יפוטר מיידית וללא סייג כאשר מוגש נגדו כתב אישום, שחלוקת המשאבים תהיה צודקת בין האזרחים, הגיע הזמן להפרדת דת ומדינה. איש באמונתו יחיה. בין יתר העוולות במדינה הזאת הגיע הזמן שעסקים קטנים לא יופלו לרעה.
הגיע הזמן שערביי ישראל והחרדים ישתלבו במדינה ויהנו מזכויות שוות אבל גם חובות שווים.
הגיע הזמן שהפוליטיקאים יבואו בטוב ולא ברע.
חזון
איתי יצחקי
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page