top of page

זיו עוז

כסף פיאט מעוות את פני החברה. סטנדרט ביטקוין ייצור שוויון הזדמנויות ובאמצעותו ניקח את המונופול של המדינה על ייצור הכסף. חפשו - אפקט קנטיליון
חזון
זיו עוז
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי

חוץ מזה
הקומוניזם והסוציאליזם כבר כאן, מכרסמים אט אט במעצמות העולם עד לנפילתן הבלתי נמנעת.
אני אקדם חזון של אנרכו-קפיטליזם: ממשלה רזה יותר ב90-95%, צמצום מוסדות המדינה עד להפרטתם המלאה, ביטול רגולציה וביטול בנק ישראל והמונופול על הבנקים.
אני אפעל לכך שמדינת ישראל תרכוש כחצי מיליון ביטקוין (BTC) ותהפוך למדינה הראשונה שמצהירה שהיא עוברת לכלכלה חופשית מבוססת ביטקוין.
הכסף המזויף הוא הרעה החולה שהורגת אותנו לאט לאט ובלי משים לב, אני מתכוון לבטל לחלוטין את השקל החדש ולהנהיג סטנדרט ביטקוין
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page