top of page

חאתם חסון

הקמת מפלגה יהודית ערבית דמוקרטית שוויונית
-שילוב אמתי ושווה של החברה הערבית , יצעיד את מדינת ישראל, בבטחה ושלום, לקראת היעדים של המאה ה-21.
חזון
חאתם חסון
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במקצועות היסטוריה של המזרח התיכון ולשון עברית.
במשך לימודי האקדמיים הייתי עתודאי ושירתי שירות צבאי מלא.
מורה בתיכון, מנהל בי"ס ומפקח במשרד החינוך מחוז חיפה.
ניהלתי את מדור התרבות לדרוזים ולצ'רקסיים במשרד התרבות והספורט.
בשנת 1998 נבחרתי לסגן ראש העיר שפרעם ושימשתי יו"ר מחלקת החינוך בה.
ארגנתי מפגשים בין ישראלים ופלסטינים במטרה למנוע הסתה, במיוחד בספרי הלימוד.
נושא הדו קיום, השלום, שילוב ערביי ישראל בחברה הישראלית ופתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני תמיד היו בראש מעייני ובראש סולם העדיפות.
למותר לציין, כי תופעת האלימות המתפשטת בחברה הישראלית בכלל והערבית בפרט, צריכה להדיר שינה מעייני כל אזרח החרד לגורל החברה.
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page