top of page

יוסף ספי ורסנו

כאדם שחונך על עקרונות של שיוויון, אחווה וחופש,
כישראלי שגדל בבת-ים ולא הכיר כפיה דתית או אפליה עדתית,
כרופא בהמות שעובד יום-יום בשטח מול ישראלים, פלסטינים ועובדים זרים ורואה את הרס החקלאות, הקיימות והסביבה, עקב רדיפת בצע ואינטרסים של פקידים בכירים.
כעצמאי ומעסיק החי מול הקפיטליזם החזירי והשתלטות המונופולים והרס העסקים הקטנים, היוצר כאן עם של עבדי קבלן
אני מוצא שיש צורף בטיפול שורש בישראל, מרמת החוקה דרך ביטול האפליה והבדלי המעמדות ועד החזרת נכסי העם לבעלותו, מאיסור מעבר של פקידות בכירה לחברות עליהם הם פיקחו, ועד תמיכה תקציבית בעיתונות חופשית אמינה. מחינוך חינם לכל ועד בניה ממשלתית במחיר מסובסד, ממערכת בריאות מונעת בקהילה דרך התאמת מערכת האישפוז לגודל האוכלוסיה ולצרכיה ועד מערך בריאות הנפש יעיל.
חזון
יוסף ספי ורסנו
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page