top of page

ליאון (אריק) שנקלר

אני תומך בצעדים קטנים כדי לשפר את איכות חיינו.
רוצה לעסוק בדברים הקטנים שיאפשרו איכות חיים טובה יותר לכולנו:
1. קצירת מים, בעיקר באיזור המרכז כך שמים יועברו לאקוויפר ולא יוזרמו לים.
2. מתקן התפלה ייעודי למילוי הכנרת כך שהסכר ייפתח והירדן הדרומי וים המלח יקבלו מים וישתקמו.
3. הקמת מחא"ה - מחלקת חקירות אכיפת החוק שתהיה עצמאית ולא כפופה לפרקליטות וליועמ"ש. תטפל בשוטרים, פרקליטים ושופטים.
4. סל מוצרים מוזל בפיקוח וללא מע"מ. סל שיאפשר חיים סבירים לבעלי הכנסות נמוכות.
סל המוצרים יכלול מים וחשמל.
5. חקיקה שתחייב מפלגות ל- 5 מועמדות נשים בעשירייה הראשונה שלה. מיקום נשים: 1, 3, 5, 7, 9 או 2, 4, 6, 8, 10. מפלגה שלא תציג מועמדות שכאלה לא תוכל להיכלל בהליך הבחירות.
6. הגבלת כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות.
7. רשות עירונית המחייבת בדמי חנייה - תהיה חייבת במספר זהה לאותו מספר מקומות חנייה בתשלום של מקומות חנייה חינמיים ובאותו האזור.
8. ביטול אגרות בתי משפט, בייחוד בבגצ"ים ובעתירות לפי חוק חופש המידע. ביטול האפשרות לחייב אזרח בהוצאות המדינה במקרים אלה.
9. הוזלת אגרות הרכב (טסט) לפחות ב- 50%.
חזון
ליאון (אריק) שנקלר
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page