top of page

ליאור מנצ'ר

ב"גישה הממוקדת" נזכה כבר בבחירות אלו בתמיכה מכל המפלגות, אם נתמקד בחמש משימות להצלת הדמוקרטיה ונתחייב להימנע בכל נושא אחר..
חזון
ליאור מנצ'ר
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
תושב אילת בן 56, תואר שני באנתרופולוגיה, מנהל תוכניות קהילתיות, מנכ"ל לשעבר של "האגודה לשמירת זכויות הפרט" ושל "המשמר החברתי". שריד מחאת 2011 ועתה פעיל במחאת 2020, בין לבין אני עוסק ומתנדב בפעילויות עם אוכלוסיות מוחלשות.


חוץ מזה
אני מתמודד בבחירות המקדימות, כדי לקדם בתוך הדמוקרטית את ה"גישה הממוקדת" כי לדעתי כך נוכל להציל את הדמוקרטיה, כבר בבחירות אלה.
הגישה הממוקדת, תאפשר ל"דמוקרטית" לזכות בהשפעה בקדנציה הקרובה, באמצעות התמקדות רק בחמש המשימות לטיפול חירום בדמוקרטיה, במחיר דחיית קידום שאר ערכינו ותיקון העוולות לקדנציה הבאה.
חמש המשימות שלנו בקדנציה זו כלולות בחוקת המפלגה: חקיקה ופיתוח מנגנונים לבחירת מנהיגות ראויה, להפרדת רשויות, להטמעת שקיפות, להפיכת הצהרת העצמאות לחוקה ולהגנה על התקשורת.
בקדנציה זו נתחייב לתמוך בכל מפלגה אשר תקדם איתנו את חמש המשימות ונימנע בכל הצבעות המליאה בנושאים אחרים. כך, כבר בבחירות הקרובות נוכל לזכות בתמיכת כלל הציבור החפץ בתקינות פוליטית בארץ, מכל המפה המדינית, הכלכלית והדתית.

להרחבה: https://www.democratit.org.il/forum/hpvrvm-hr-yvny/hgyshh-hmmvqdt-lyvr-mnts-r


לשם כך אני זקוק לתמיכתך בבחירות המקדימות:
https://forms.gle/HWjX4v4EZh6XDwqaA
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page