top of page

מתן זגרון

אני מאמין שאפשר לחיות בעולם שבו השלטון אוהב אותך, דואג לך והוא לטובתך, בכל תחומי החיים. וזה לא עולם דמיוני. ואפשר להתחיל אותו כאן ועכשיו.
חזון
מתן זגרון
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
הרעיונות שאני מקדם הם פשוטים.\nהרעיונות שאני מאמין בהם, יכולים לשנות את פני החברה שאנחנו חיים בה.\nוכגודל פשטותם, כך גדול כח השפעתם.\n\nבואו ללמוד מה אני מציע בלינקים מטה\n
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page