top of page

סשה ירמקוב

למידה היא ניתוח של רצף אירועים על מנת להפיק לקחים לייעול התוצאה במקרה של אירוע דומה.
הזמן להפגין את הערכים אותם אנחנו רוצים לראות בחברה שלנו הגיע, שקיפות, שיוויון, צדק. אלה יותר ממילים, אלה ביטויים של נקודות מבט, אם ננגיש את הידע לציבור כל אחת ואחד יוכלו לקחת חלק יותר פעיל ומושכל בשינוי ועיצוב החברה שלנו.
חזון
סשה ירמקוב
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page