top of page

עמרי בלאו

ברוח ערכי המפלגה:

דת ומדינה: ביטול מוסד הרבנות בכללותו. ביטול, חלוקה והרחבת הסמכויות בין משרדי הממשלה והרשויות האזוריות. קהילות יוכלו להתקבץ באזורי מגורים יעודיים בהן יוכלו לממש את אמונתם.

מדיני ביטחוני: פתרון הסוגייה הפלסטינאית כמפתח לנורמליזציה אזורית ע״פ מתווה שתי המדינות. המשך ההדברות או פתרון חד צדדי, כהמשך למדיניות ישראל בזמן ממשלת אולמרט.
לאחר מכן, המדינה תחתור להסכמי שלום ונורמליזציה עם שכנותיה על בסיס חופש תנועה דתית לאתרים הקדושים של כל הדתות הרשמיות.

חברה וכלכלה: התמודדות עם המצוקות הקיימות, לדוגמה- נפעל להקמה של ״מרכזי קשר״- ליווי ופיתוח תוכניות לחינוך ותכניות לפיתוח קשרים בין אישיים, בדגש על מניות, כמענה לבעיית סחר המין. (זנות על גווניה).
חזון
עמרי בלאו
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page