top of page

עמרי יבין

זה הזמן לשוב למגילת העצמאות ולגזור ממנה אמנה חברתית-אזרחית חדשה ברוח האמירה: "חיה ותן לחיות"!
חזון
עמרי יבין
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
איש ישראלי, הורה, מורה, מרצה לקולנוע ולספרות, ומדריך טיולים. כותב לפעמים, תסריטאי, טלוויזיה, גם ספרי ילדים. מחובר מאוד לעיר הגדולה, אבל מרגיש בבית גם במרחבים הפתוחים. אוהב לטייל ולרכוב בשבילים. קשור לארץ הזאת בקשר שכל הניסיונות שנעשו כדי להתיר אותו עלו בתוהו. לא יכול בלי החצילים של אמא שלו, הקללות של הנהגים בכבישים, וחוף טרומפלדור. במהלך כל שנותיי כאדם בוגר לקחתי חלק בחלק נכבד מן המחאות וההפגנות שכוונו נגד רמיסה ודריסה של זכויות האזרח במקומותינו וזכויות האדם באשר הוא, מסברה ושתילה ועד בלפור. אמנם מעולם לא התמסרתי באופן אקטיבי לפעילות פוליטית, אך במשך כל השנים היא הייתה חלק טבעי משלל עיסוקיי. כמרצה במוסדות אקדמיים שונים, לא הסתפקתי בתיווך מידע, אלא עודדתי את תלמידיי לחשוב מחוץ לקופסא, לבטא את עצמם ללא מורא, ולראות בחירות הפרט ערך עליון. כמורה-דרך עשיתי ככל יכולתי כדי להציג בפני התיירים והמבקרים שאותם הובלתי בשבילי הארץ, תמונה רב צדדית של הפרויקט הציוני, ולא נמנעתי מלחשוף את הפרובלמטיקה שעומדת ביסודו, ואת המעשים הקשים והאכזריים שנעשו בשמו.
חוץ מזה
הפיצול והפירוד שבתוכנו אינם מקור החולי של החברה הישראלית, ובנסיבות מסוימות ההכרה בהם יכולה להביא לה מרפא. המשבר הפוליטי הקשה שאליו נקלענו חשף את הבקיעים והסתירות שמלווים אותנו כבר מראשית המפעל הציוני ושניהולם הכושל והמושחת בשנים האחרונות מסכן את קיומה של האומה הישראלית. זה הרגע לקחת נשימה עמוקה ולחזור אל היסודות, לחזור אל מגילת העצמאות ולגזור ממנה אמנה חברתית-אזרחית חדשה שתהיה תשתית לחוקה למדינת ישראל. אמנה זו לא צריכה להתבסס על האמירה האלמותית "ואהבת לרעך כמוך" וגם לא על האמירה האלמותית לא פחות "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך", אלא על האמירה הטריוויאלית: "חיה ותן לחיות"! השילוש המפורסם "חירות שוויון ואחווה" איננו מקפל בתוכו קריאה לאחדות, אלא בראש וראשונה הכרה בשונות.

קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page