top of page

שקיב עלי

אפעל לחיפוש אחר הבסיס המאחד של כלל הציבורים השונים, להטמעת ערכים וזכויות אדם, ולכינון חוקה על בסיס מגילת העצמאות.
חזון
שקיב עלי
Color_Strip.png
נושאים שקרובים ללבי
קצת עלי
חוץ מזה
קישורים
תגית-מועמד-רשמי.png
bottom of page